Мар'яна Тевлін

Мар'яна Тевлін

спеціаліст
Стаж роботи 18 років

Лікар кардіоревматолог дитячий спостерігає дітей від 0 до 18 років із вродженими вадами серця, діагностує та лікує порушення ритму серця, артеріальної гіпертензії, міокардиту, перикардиту, реактивних артритів, проводить Ехо КГ та ЕКГ.
Лікар функціональної діагностики проводить оцінку та інтерпретацію результатів ехокардіографії (ЕхоКГ) – методу дослідження серця та магістральних судин за допомогою ультразвуку; та електрокардіографії (ЕКГ) – методу дослідження серцево-судинної системи за допомогою графічної реєстрації електричних явищ, які виникають у серцевому м'язі під час його діяльності.

Освіта

 • Львівський державний університет ім. Данила Галицького, спеціальність "Лікувальна справа" (2001)
 • Інтернатура за спеціальністю "Педіатрія" у Черкаській міській дитячій лікарні та на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика (2002)
 • Спеціалізація за фахом "Дитяча кардіоревматологія" у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П. Шупика (2005)
 • Клінічна ординатура за спеціальністю "Педіатрія" на кафедрі факультетської та шпитальної педіатрії ЛНМУ ім. Данила Галицького (2007)
 • Спеціалізація за фахом "Функціональна діагностика" у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького (2011)

Курси

 • Стажування на робочому місці на базі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України (2007)
 • Участь у Програмі французько-українського обміну фахівців в галузі охорони здоров'я та фармації, Париж (Франція, 2009, 2011, 2017)
 • Передатестаційний цикл зі спеціальності "Дитяча кардіоревматологія" (2010)
 • Стажування за стаціальністю "Дитяча кардіоревматологія" (2015)
 • Стажування за спеціальністю "Функціональна діагностика" (2016)

Участь у конференціях і семінарах

 • Школа з міжнародною участю "Implementation of a new teaching concept in Lviv and Chisinau via Yerevan for selected pediatric disciplines", Львів (2007)
 • ІІІ Український форум вроджених вад серця "Невідкладні заходи при вроджених вадах серця: діагностика, транспортування, лікування", Київ (2007)
 • Науково-практична конференція "Сучасна кардіологія – від науки до практики", Феодосія (2008)
 • ІV Український форум вроджених вад серця "Суперечливі питання кардіології та кардіохірургії вроджених вад серця", Київ (2008)
 • Конференція "Вроджені та набуті захворювання серця у дітей раннього віку", Львів (2008)
 • Науково-практична конференція "Артеріальна гіпертензія і цереброваскулярна патологія. Сучасні підходи до лікування болів у спині. ГРВІ: сучасні погляди на діагностику і лікування", Львів (2009)
 • ІV Конгрес педіатрів України "Сучасні проблеми клінічної педіатрії", Київ (2009)
 • Конференеція "Гострий коронарний синдром: попередження, лікування, реабілітація", Львів (2009)
 • Конференеція "Проблемні питання дитячої нефрології та артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків", доповідь "Особливості добового моніторингу артеріального тиску у дітей та підлітків", Львів (2010)
 • ІІ Polsko-Amerykanskie Spotkanie Pediatrow, Ржешов (Польща, 2010)
 • Українсько-польська школа дитчої кардіології, Львів (2010, 2011)
 • Науково-практична конференеція "Актуальні питання дитячої кардіоревматології", Львів (2011)
 • Науково-практична конференеція "Складні питання діагностики і лікування клапанних вад серця", Львів (2011)
 • IV Український форум вроджених вад серця "Вроджені вади у дорослих", Київ (2011)
 • Конференеція "Поліорганна патологія у хворих на серцево-судинні захворювання: розбір клінічних випадків, діагностика, лікування", Львів (2011)
 • Українська науково-практична конференція "Хвороби-сирітки в кардіології", Львів (2011, 2016, 2017)
 • V Науково-практична конференція "Дитяча кардіологія для всіх", Львів (2016)
 • Теоретично-практичний навчальний курс з ультразвукової діагностики серця "Кардіоміопатії. Ключ до діагнозу", Львів (2017)
 • ІІІ Всеукраїнський з'їзд дитячих кардіологів з міжнародною участю, Київ (2017, 2018)
 • 18-годинний теоретично-практичний навчальний курс "Ультразвукові основи дослідження дитячого серця в нормі та при патології", Львів (2018)
 • Науково-практична конференція "Актуальні питаня сучасної педіатрії", Львів (2019)
 • Школа "Надшлуночкові аритмії: діагностика та клінічне значення. Аберантне проведення. Синдроми передчасного збудження", Львів (2019)
 • Школа "Основи ЕКГ, правила реєстрації,артефакти. Механізми аритмій. Екстрасистолія та парасистолія. Антиаритмічні препарати", Львів (2019)
 • 15-годинний теоретично-практичний навчальний курс "Особливості діагностики та лікувальної тактики вроджених вад серця", Львів (2019)
Замовити здвінок