Христина Слівінська-Курчак

Христина Слівінська-Курчак

лікар першої категорії, кандидат медичних наук
Стаж роботи 16 років

Як лікар кардіоревматолог дитячий спостерігає дітей від 0 до 18 років із вродженими вадами серця, діагностує та лікує порушення ритму серця, артеріальної гіпертензії, міокардиту, перикардиту, реактивних артритів тощо.

Як лікар функціональної діагностики проводить оцінку та інтерпретацію результатів ехокардіографі́ї (Ехо КГ) – методу дослідження серця та магістральних судин за допомогою ультразвуку; та електрокардіографії (ЕКГ) – методу дослідження серцево-судинної системи за допомогою графічної реєстрації електричних явищ, які виникають у серцевому м'язі під час його діяльності.

Освіта

 • Львівський Національний Медичний Університет ім. Данила Галицького, спеціальність "Педіатрія" (2007)
 • Інтернатура за спеціальністю "Педіатрія", Львівський Національний Медичний Університет ім. Данила Галицького на базі Львівської міської дитячої клінічної лікарні (2009)
 • Львівський національний університет імені І. Франка, факультет міжнародних відносин, спеціалізація "Міжнародне право" (2009)
 • Аспірантура на кафедрі педіатрії і неонатології ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького (2013)
 • У 2014 році захистила дисертацію на тему "Стан здоров’я дітей раннього віку, яким в неонатальному періоді проводили ШВЛ" і здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.

Курси

 • Цикл тематичного удосконалення «Тактика ведення пацієнтів з вродженими вадами серця у до- та післяопераційному періоді» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика (2014)
 • Передатестаційний цикл з дитячої кардіоревматології на базі кафедри педіатрії та неонатології ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького, атестована на І категорію за спеціалностю "Дитяча кардіоревматологія" (2016)

Участь у конференціях і семінарах

 • Навчальна конференція "Українсько-польська школа дитячої кардіології ІІІ науково-навчальна конференція", Львів (2012)
 • Клінічний семінар "Pediatric cardiology", Мюнхен, Німеччина (2012)
 • ІХ Міжнародна школа-семінар "Практичні питання сучасної візуалізації в клініці", Львів (2012)
 • Науково-практична конференція "Сучасні аспекти дитячої ревматології: проблеми та їх вирішення", Львів (2012)
 • Українська кардіологічна школа ім. М. Стражеска "Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань", Київ (2013)
 • Міжнародна науково-практична конференція "Теоретические и практические аспекты современной медицины", Новосибірськ (2013)
 • Перша науково-практична конференція "Хвороби-сирітки в дитячій кардіології", Львів (2013)
 • XII Міжнародний конгрес медичних наук для молодих вчених, Софія, Болгарія (2013)
 • ХХХІІ З'їзд Польського педіатричного товариства, Краків, Польща (2013)
 • Навчальна конференція "Українсько-польська школа дитячої кардіології", Львів (2013)
 • VIII Український форум вроджених вад серця, Київ (2013)
 • Науково-практична конференція "Актуальні питання дитячої кардіоревматології", Львів (2013)
 • Науково-практична конференція "Гострі респіраторні захворювання: прості відповіді на складні питання “легкої патології", Львів (2013)
 • VI Міжнародний конгрес неонатологів України "Актуальні питання неонатології", Київ (2014)
 • VII Загальнопольська конференція "Контроверсії в педіатрії", Краків, Польща (2015)
 • ХХХІІІ З'їзд Польського педіатричного товариства, Вроцлав, Польща (2015)
 • ІІІ Українська науково-практична конференція "Хвороби-сирітки в педіатрії", Львів (2015)
 • Регіональна науково-практична конференція "Практичні аспекти ранньої діагностики та лікування хвороб нирок у дітей і підлітків", Львів (2016)
 • ІІ Всеукраїнський з'їзд дитячих кардіологів з міжнародною участю, Київ (2016)
 • ХІ Міжнародна школа-семінар "Практичні питання сучасної візуалізації в клініці", Львів (2016)
 • XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання педіатрії", Львів (2016)
 • V Науково-практична конференція "Дитяча кардіологія для всіх", Львів (2016)
Замовити здвінок