Галина Халавка

Галина Халавка

лікар вищої категорії
Стаж роботи 19 років

Освіта

 • Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, медичний факультет, спеціальність «Лікувальна справа» (2001)
 • Інтернатура на базі 5-тої Міської клінічної лікарні м.Львова та ЛНМУ ім. Данила Галицького, спеціальність «Терапія» (2002)
 • Спеціалізація з кардіології, ЛНМУ ім. Данила Галицького (2002)
 • Спеціалізація з функціональної діагностики, ЛНМУ ім. Данила Галицького (2014)

Курси

 • Тематичне удосконалення «Клінічна ЕКГ»
 • Стажування з кардіології на базі Інституту кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска НАМН України, м.Київ (2013)
 • Цикл передатестаційної підготовки «Кардіологія», ЛНМУ ім. Данила Галицького (2014)
 • Тематичне удосконалення «Еходоплерографія серця та магістральних судин», НМАПДО ім.П.Л.Шупика, м.Київ (2016)
 • Стажування з кардіології та ехокардіографії, Сілезький центр хворіб серця, м.Забже, Польща (2017)
 • Цикл передатестаційної підготовки «Кардіологія», ЛНМУ ім. Данила Галицького (2019)
 • Тематичне удосконалення «Медичне право України», ЛНМУ ім. Данила Галицького (2019)
 • Тренінг із оволодінням практичними навичками «Ультразвукова ангіологія: діагностика патології судин шиї», м.Київ (2020)

Участь в асоціаціях

 • Українська асоціація ангіології та судинної медицини
 • XII Національний конгресі кардіологів України, м.Київ (2011)
 • II Науково-практична конференція Асоціації аритмологів України «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця», м.Київ (2012)
 • XIII Національний конгрес кардіологів України, м.Київ (2012)
 • Науково-практична конференція «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця», м.Київ (2013)
 • XV Національний конгрес кардіологів України, м.Київ (2014)
 • V Науково-практична конференція Асоціації аритмологів України, м.Київ (2015)
 • V Конференція Секції вроджених вад серця у підлітків і дорослих Польського кардіологічного товариства, м. Катовіце, Польща (2015)
 • ХІІ Міжнародна кардіологічна конференція, м.Забже, Польща (2015)
 • ІV Українська науково-практична конференція «Хвороби-сирітки в кардіології» (2016)
 • VII науково-практична конференція Асоціації аритмологів України, м.Київ (2017)
 • VII науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні», м.Одеса (2017)
 • XVIII Національний конгрес кардіологів України, м.Київ (2017)
 • Х Ювілейна конференція Асоціації фахівців інтервенційної кардіології «Інтервенційний кардіоваскулярний форум (ICVF)», м.Устронь, Польща (2017)
 • VIIІ Науково-практична конференція асоціації аритмологів України, м. Київ (2018)
 • Конференція кардіологів і кардіохірургів «Імплантовані пристрої для профілактики раптової серцевої смерті. Візуалізація в кардіології» (2019)
 • Х Конгрес кардіологів України, м.Київ (2019)
 • ІІІ Львівський міжнародний практично орієнтований курс з інтервенційної кардіології та ангіології (2019)
 • Конгрес Європейського товариства кардіологів (ESC), м.Амстердам, online (2020)
 • Онлайн цикл «Добовий та амбулаторний моніторинг АТ у клінічній практиці: визначення варіабельності АТ, її види, клінічне значення та можливості корекції» (2021)
 • Лекційний курс «УЗД патології сонних артерій не атеросклеротичного ґенезу» (2021)
 • Науково-практичної конференції з міжнародною участю "Міжнародний досвід в діагностиці та лікуванні артеріальної гіпертензії" (2021)