Консультація дитячого кардіолога: коли і для чого?

За даними ВООЗ, серцево-судинні захворювання є основною причиною смерності та інвалідності у більшості країн світу. Їх частота в Україні зросла в 3 рази за останні 5 років. Ця тенденція простежується і у дітей. До захворювань серцево-судинної системи у дитячому віці можна віднести: вроджені вади розвитку серця та судин, артеріальну гіпертензію, аритмії, запальні захворювання серця, кардіоміопатії. Усі вони вимагають ретельного обстеження та контролю у дитячого кардіолога. Які стани, симптоми та синдроми є показаннями до консультації дитячого кардіолога?

Шум у серці, особливо при наявності затримки прибавки маси тіла, утрудненого смоктання в дітей перших місяців життя, синюшності шкірних покривів, задишки, тахікардії
* Серцебиття
* Аритмія
* Втрата свідомості
* Болі у грудній клітці
* Підвищений артеріальний тиск
* Гіперліпідемія (підвищення рівнів загального холестерину та ліпопротеїдів низької щільності, особливо при ожирінні, цукровому діабеті та даних про випадки смерті у родині осіб молодого віку від інфарктів та інсультів)

Генетичні синдроми: Марфана, Шеришевського-Тернера, Дауна, ДіДжорджі, Нунан, м’язева дистрофія Перенесений гострий тонзиліт, скарлатина, інфекційний
мононуклеоз, важкий грип (через 14 днів після захворювання)

Коли здоровій дитині потрібно проводити ЕКГ та ЕхоКГ?
* протягом першого року життя для скринінгу вроджених вад
серця, особливо у дітей, народжених передчасно
* перед відвідуванням дошкільного навчального закладу та школи
* перед заняттям у спортивній секції
* щороку спортсменам
Чому важлива консультація кардіолога з проведенням ЕКГ та ЕхоКГ?

* Частота вроджених вад серця складає 4 – 8 випадків на 1000 живонароджених, із них 25% - критичні вади серця (за умови несвоєчасного виявлення та хірургічної корекції можуть призвести до смерті дитини навіть у перші дні-тижні життя). Незважаючи на досягнення пренатальної діагностики, більшість
вроджених вад розвитку серця та судин вперше діагностують вже після народження дитини. Це визначає необхідність проведення скринінгового ЕхоКГ обстеження протягом першого року життя.
* 15% вроджених вад серця асоціюються із генетичними синдромами.
* Близько 13 % випадків смерті від усіх причин виникають раптово, а 88 % з них зумовлені раптовою серцевою смертю. ЇЇ причинами є : синдром слабості синусового вузла, АВ-блокада ІІІ ступеня, синдром Бругада, long-QT, short-QT, синдроми передчасного збудження шлуночків, ідіопатична шлуночкова тахікардія (запідозрити та діагностувати дані аритмії, які часто є вродженими, можна провівши ЕКГ), гіпертрофічна кардіоміопатія (діагностується по ЕхоКГ).
* Найбільш частою причиною раптової смерті у атлетів є гіпертрофічна кардіоміопатія.
* Біль у грудній клітці у дітей може свідчити про наявність небезпечних захворювань серця: міокардиту, перикардиту, коронаритів різного генезу, вроджених аномалій розвитку коронарних судин, аортального стенозу, гіпертрофічної кардіоміопаї. Слід звернути увагу, що вроджені аномалії коронарних судин можуть стати причиною інфаркту міокарда у дитячому віці.
* Частота артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків складає від 2,4 до 18%. Серед підлітків з підвищеним артеріальним тиском артеріальна гіпертензія у майбутньому зберігається у 33 – 42%, прогресує – у 17 – 26%. Таким чином, кожен третій підліток із підвищеним артеріальним тиском може мати гіпертонічну хворобу у дорослому віці.
* За даними ESC Guidelines on Diagnosis and Treatment of Syncope, частота втрати свідомості у віці до 18 років складає 15 %. У пацієнтів із синкопе кардіального (серцевого) генезу частота раптової смерті протягом року після першого епізоду втрати свідомості складає 24 %.

Слід наголосити, що в умовах сучасного розвитку медицини консультація кардіолога вже не може обмежуватись оглядом пацієнта, а повинна включати проведення та інтерпритацію лікарем результатів ЕКГ, ЕхоКГ, при потребі – добового моніторування артеріального тиску, Холтерівського моніторування ЕКГ, тесту із фізичним навантаженням. Це дозволить лікарю вже при першій консультації у більшості випадків встановити діагноз та розпочати лікування, а пацієнту – отримати вичерпну інформацію про наявність чи відсутність захворювання серцево-судинної системи у дитини.

Почніть піклуватися про здорове серце Ващої дитини вже сьогодні та вчасно звертайтесь на консультацію до дитячого кардіолога.